Om de online applicaties van AC-ceptit te kunnen gebruiken heeft u genoeg aan een internetbrowser, internetverbinding en inloggegevens. Voor het samenwerken binnen en tussen organisaties is een online platform essentieel om gegevens altijd en overal ter beschikking te hebben. Bij het begeleiden van een kind naar passend onderwijs is een optimale beschikbaarheid van dossiers van het grootste belang. Vandaar dat AC-ceptit voor dit doel een online platform heeft ontwikkeld. Dit platform zorgt ervoor zorgt dat veel meer kinderen hun plek binnen het reguliere basisonderwijs kunnen behouden. De begeleiders maken dagelijks gebruik ervan, voor een optimale vastlegging van gegevens. De voordelen zijn duidelijk: de kwaliteit, zorgvuldigheid, snelheid en efficiëntie van de begeleiding is meteen verbeterd. En dat terwijl tegelijkertijd de kosten drastisch teruggebracht zijn.