Een mooie term, waarbij wij denken dat veel mensen niet precies weten wat het inhoudt. We kunnen u vermoeien met een uitgebreid verhaal, doorspekt met interessante termen en wollige taal, maar dan zouden we onszelf niet zijn. E-commerce is eigenlijk de verzamelnaam voor alle vormen van interactief handeldrijven op het internet. Het inzetten van online communicatiemiddelen is daarbij een van de belangrijkste aspecten.

Zaken doen met AC-ceptit is bezig zijn met E-commerce.